Обученията на ВК Академи стартират с уебинар на 10-11 ноември 2022 г.

На обученията на ВК Академия ще се запознаете с всичко най-актуално в данъчното и осигурителното законодателство.  Лектори: Калина Златанова, Велин Филипов, Катя Кашъмова, Евгения Попова и Росен Иванов. С програмата на уебинарите  за периода ноември 2022 г. - март...

Прочети още

Ново видео обучение на тема: „Дълготрайни активи и тяхното данъчно третиране по ЗДДС“. Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

Във видеото ще научите какво е дълготраен  актив по ЗДДС и спецификите при продажбата на дълготрайни активи.   Кога доставките,  свързани с  недвижими имоти   и  автомобили са  облагаеми  и   кога  освободени. Кога трябва да извършвате еднократни и годишни корекции...

Прочети още

Ново видео обучение на тема „Облагане с ДДС на безвъзмездното лично ползване на стоки/услуги и фирмени активи“, Лектор: Калина Златанова, данъчен консултант

  Във видеото ще научите как се упражнява пропорционален данъчен кредит, когато за актива е налице и безвъзмездно лично ползване, кои са подходящите критерии за разпределение на разходите между личното и бизнес ползването, какво влиза в данъчната основа за...

Прочети още

Безплатно видео обучение: „Самооблагане с ДДС за получени услуги“, лектор Калина Златанова, данъчен консултант

Във видеото ще научите: трите условия, които трябва да са налице, за да възникне задължение за самооблагане с ДДС за получени услуги;срок за издаване на протокол и   отразяването му в дневниците за продажби  и   покупки;кога нямате...

Прочети още

Ново видео обучение: „Всичко за осигуряването на самоосигуряващите се лица“, лектор Катя Кашъмова, началник отдел „Осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Във видеото ще научите: Кои са самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО и ЗЗО;Кога подавате декларация ОКД-5;Как променяте вида на осигуряване;Кога не се внасят осигурителни вноски;Как се определя минималния размер на осигурителния доход;Срокове за внасяне на...

Прочети още

Видео обучение: „Практическо прилагане на социалното и здравно осигуряване“, лектор Катя Кашъмова – началник отдел „Осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Във видеото са разгледани редица практически казуси и техните решения по отношение на:1. Социалното и здравно осигуряването на различните категории лица;2. Подаване на данни в НАП по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за...

Прочети още