Професионални консултации

в сферата на данъчното законодателство
Към календара

Keeping you informed today 

                              preventing errors everyday! 

Нашите услуги

Предлагаме широк спектър от услуги включващи: Организиране на семинари, корпоративни обучения, консултации по ЗДДС, ЗКПО, счетоводни консултации, обжалване на ревизионни актове по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и солидарна отговорност по чл.19 от ДОПК

онлайн Консултации

Семинари

Обучения

m

Обжалване на Ревизионни актове

Унико ДиК ЕООД

 

Дружество е учредено през 2009 г. с основен предмет на дейност данъчни и бизнес консултации, което работи в следните основни направления: текущи консултации по данъчни въпроси, обжалване на ревизионни актове по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, организиране на семинари и фирмени обучения. Клиенти на дружеството са „Летище София“ ЕАД, „Никми“ АД, „Линднер България” ЕООД, ДП „Ръководство въздушно движение“, „Сикотек“ ООД, ПИБ АД, „Гранд Хотел Милениум София“ ООД, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, „Феста Хотели“ АД, „Енемона“ АД, , МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии и много др.