Във видеото са разгледани редица практически казуси и техните решения по отношение на:
1. Социалното и здравно осигуряването на различните категории лица;
2. Подаване на данни в НАП по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
3. Попълване и подаване на Декларация 1 и Декларация 6;
4. Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;
5. Попълване и подаване Уведомлението по 62 от КТ и връзката с Декларация обр.1;
6. Командироване на служители в други държави членки. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност, формуляр А1;
7. Осъществяване на координацията в системите за осигуряване между България и Обединеното кралство след Brexit;
8. Оттеглянето на издадени формуляри А1 във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004.
Във видеото ще научите и какви са отговорите на зададени от участниците в уебинара въпроси.

Цена 60 лв. с ДДС.