Онлайн данъчно консултиране

по ЗДДС, ЗКПО, счетоводно законодателство и стандарти

Услуги

онлайн Консултации

Семинари

Обучения

m

Обжалване на Ревизионни актове

Услугите, които предлагаме

Предлагаме широк спектър от услуги включващи: Организиране на семинари, корпоративни обучения, консултации по ЗДДС, ЗКПО, счетоводни консултации, обжалване на ревизионни актове по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и солидарна отговорност по чл.19 от ДОПК

Онлайн консултации по ЗДДС, ЗКПО и счетоводно законодателство и стандарти

Може да заявите онлайн консултация относно облагането по ЗДДС и ЗКПО или консултация в областта на счетоводното законодателство и стандарти. Процесът на заявка е бърз и лесен, включително през мобилно устройство. Избирате удобна за вас дата и час, получавате информация за начина на плащане, извършвате плащане и получавате детайли за провеждане на заявената консултация. Ако считате, че един час консултация е недостатъчна просто заявете още един час.

Цената е 210 лв. с включен ДДС на всеки заявен час консултация.

Търговия между държави членки на ЕС

Тристранни операции в ЕС

Дистанционни продажби на стоки в ЕС

Право на приспадане на данъчен кредит

Облагане с ДДС на личното ползване на фирмени активи

Лизингови договори

Авансови вноски по ЗКПО

Преобразуване на финансовия резултат

Данъчно признати приходи и разходи

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Слаба капитализация

Надвнесен корпоративен данък

Преобразуване на дружества - данъчни аспекти

Семинари

Организиране на присъствени семинари и уебинари в областта на данъчното и счетоводно законодателство

Ежегодни семинари за промените в данъчното и счетоводно законодателство

Семинари, свързани с годишното счетоводно и данъчно приключване

Тематични семинари в областта на данъчното законодателство

Семинари, насочени към конкретни браншове на икономиката

Видео обучения в областта на ТРЗ и социалното осигуряване

Фирмени и корпоративни обучения

Насочени към конкретна дейност на клиента

Насочени към счетоводните, финансови и търговски отдели

Провеждани на място при клиента или онлайн

Анализ на типовете сделки на клиента и тяхното данъчно третиране

Анализ на данъчните рискове свързани с конкретната дейност и типове сделки

Отговори на предварително зададени въпроси

Обжалване на ревизонни актове

Накратко процесът на обжалване на допълнително установени данъчни задължения и реализиране на солидарна отговорност започва с изготвяне на възражения по ревизионния доклад. Същите се представят пред ревизиращия екип в 14-дневен срок от връчване на доклада (може да се поиска удължаване на този срок). Не е задължително да подавате възражения по доклада, тъй като и без подадени възражения ревизионния акт може да бъде обжалван.

След връчване на ревизионния акт имате 14-дневен срок за подаване на административна жалба до съответната ОДОП. Важно е да знаете, че ако не подадете административна жалба актът влиза в сила и установените данъчни задължения стават изискуеми.

Съответната ОДОП се произнася с решение, с което може да отхвърли или потвърди ревизионния акт както изцяло, така и частично. Ако е налице потвърждаване на акта (пълно или частично) актът може да се обжалва пред съответния административен съд. Жалбата до съда трябва да бъде подадена в 14-дневен срок от връчване на решението на ОДОП.  Трябва да имате предвид, че е възможно ОДОП да не се произнесе с решение в срока за произнасяне, което се счита за мълчалив отказ на вашата жалба. В този случай имате 30-дневен срок да подадете жалба по акта пред съответния административен съд. Ревизионният акт подлежи на обжалване и пред втора съдебна инстанция – Върховния административен съд.

Оценка и анализ

Изготвяне на стратегия

Изготвяне на възражения по ревизионния доклад

Изготвяне на административна жалба до ОДОП

Съдействие при процесуално представителство в съдебната фаза на обжалването

}

Запазване на час

Онлайн може да запазите час, от свободните часове на съотвения консултант. Най-ранно достъпните часове са в рамките на два дни от днешната дата.

Отговорност

Онлайн консултациите в областта на ЗДДС се осъществяват от Унико ДиК ЕООД, с данъчен консултант Калина Златанова, в областта на счетоводното законодателство и стандарти и ЗКПО от „Войнови Консулт“ ООД, с данъчен консултант Димитър Войнов. Отговорността се носи от съответното дружество, осъществило консултацията.

A

Валидация на запазения час

След като извършите банковото плащане ще получите имейл подвърждаващ плащането и запазения час. 30 минути преди започването на консултацията на имейла, който сте посочили ще получите код за конферентна стая.

Данъчно консултиране

Главен офис

гр. София, ул. Риккардо Ваккарини 10Б

Обадетени се

0877 202 303

Е-мейл адрес