Във видеото ще научите как се упражнява пропорционален данъчен кредит, когато за актива е налице и безвъзмездно лично ползване, кои са подходящите критерии за разпределение на разходите между личното и бизнес ползването, какво влиза в данъчната основа за облагане, кога възниква данъчното събитие, как се документира облагането. Ще се запознаете с примерна методика за разпределението на разходите между бизнес и личното ползване на фирмен автомобил, при избран критерий за разпределение – дни/часове ползване. Ще разгледате полезни практически примери как се коригира ползвания данъчен кредит при последваща освободена доставка на недвижим имот и при бракуване на автомобил, за които при придобиването е упражнен пропорционален данъчен кредит. Отново с примери ще разберете и кога имате право да увеличите размера на ползвания данъчен кредит при последваща продажба на активи, за които е упражнен пропорционален данъчен кредит (недвижими имоти и автомобили). Ще научите и как се извършва годишна корекция на ползван данъчен кредит на сграда, за която е ползван пропорционален данъчен кредит, но през следващите години е налице промяна в съотношението бизнес-лично ползване.