Новият режим за данъчно отчитане на дистанционните продажби на стоки в ЕС – в сила от 01.07.2021.