Във видеото ще научите:

 • Кои са самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО и ЗЗО;
 • Кога подавате декларация ОКД-5;
 • Как променяте вида на осигуряване;
 • Кога не се внасят осигурителни вноски;
 • Как се определя минималния размер на осигурителния доход;
 • Срокове за внасяне на авансовите и окончателните осигурителни вноски;
 • Определяне на окончателния размер на осигурителния доход;
 • Годишно изравняване на осигурителния доход;
 • Попълване на таблица 1 и 2 на данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и срокове за подаване;
 • Кога се подават декларации образец 1, 5 и 6 и срокове за подаването им.
 • Множество практически примери.