Във видеото ще научите:

  • трите условия, които трябва да са налице, за да възникне задължение за самооблагане с ДДС за получени услуги;
  • срок за издаване на протокол и   отразяването му в дневниците за продажби  и   покупки;
  • кога нямате задължение да начислите ДДС, но имате задължение да издадете протокол. Примери за получени финансови и застрахователни услуги;
  • кога трябва да издадете протокол с 0%. Примери за получени транспортни услуги и закупени самолетни билети;
  • кога сте длъжни начислите ДДС за получени услуги, свързани с недвижими имоти – примери.
  • задължение за регистрация чл.97а, ал.1 от ЗДДС във връзка с получени услуги.