Във видеото ще научите какво е дълготраен  актив по ЗДДС и спецификите при продажбата на дълготрайни активи.   Кога доставките,  свързани с  недвижими имоти   и  автомобили са  облагаеми  и   кога  освободени. Кога трябва да извършвате еднократни и годишни корекции на данъчен кредит за дълготрайните си активи          и кога имате право да увеличите размера на ползвания данъчен кредит.  Полезни  практически  примери за положителни и отрицателни корекции за недвижими имоти, леки автомобили, производствено  оборудване            и нематериални активи (софтуер).