Практическо прилагане на социалното и здравно осигуряване

Лектори: Катя Кашъмова, началник отдел „Осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Цена: 60 лв. с ДДС

Продължителност: 4 часа

Всичко най-актуално за подаването на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2020 г.

Лектори: Росен Бъчваров – директор Комуникации на НАП

Продължителност: 16 минути

Всичко за осигуряването на самоосигуряващите се лица

Лектори: Катя Кашъмова, началник отдел „Осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Продължителност: 1 час 53 минути

Безплатно видео обучение: Самооблагане с ДДС за получени услуги.

Лектори: Калина Златанова, данъчен консултант

Продължителност: 53 минути

Облагане с ДДС на безвъзмездното лично ползване на стоки/услуги и фирмени активи.

Лектори: Калина Златанова, данъчен консултант

Продължителност: 1 час 12 минути

Дълготрайни активи и тяхното данъчно третиране по ЗДДС.

Лектори: Валентина Василева, данъчен консултант

Продължителност: 46 минути

Нов режим на облагане по ЗДДС на дистанционните продажби на стоки, включително при търговия чрез електронен интерфейс – платформа от типа Amazon, Aliexpress и др. под. (в сила от 1 юли 2021 г.)

Лектори: Калина Златанова

Продължителност: 2 часа 42 минути 

Промени в данъчното третиране след 1 януари 2021 г. на доставките на стоки/услуги за/от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия във връзка с Brexit 
БЕЗПЛАТНО ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ

Лектори: Калина Златанова

Продължителност: 42 минути